ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ZETOR

ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ZETOR ΖΕΤΟΡ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ZETOR

SKU: 4599