ΔΙΣΚΟΣ Ρ.Τ.Ο. ΠΑΡΤΙΚΟΦ 4011 6911 7011 7711 Φ280 Ζ=28 45-42 ZETOR

ΔΙΣΚΟΣ Ρ.Τ.Ο. ΠΑΡΤΙΚΟΦ 4011 6911 7011 7711 Φ280 Ζ=28 45-42 ZETOR ΖΕΤΟΡ

ΔΙΣΚΟΣ Ρ.Τ.Ο. ΠΑΡΤΙΚΟΦ 4011 6911 7011 7711 Φ280 Ζ=28 45-42 ZETOR

SKU: 4437