ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ζ=48 URSUS C360

ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ζ=48 URSUS C360 

ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ζ=48 URSUS C360

SKU: 5500