ΑΞΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΣ 8211 16245 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ZETOR

ΑΞΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΣ 8211 16245 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ZETOR ΖΕΤΟΡ 

ΑΞΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΣ 8211 16245 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ZETOR

SKU: 2859